>

Zatrudnienie ukraińców – o czym należy pamiętać

Zatrudnienie ukraińców – o czym należy pamiętać

Bez wątpienia do Polski przybyło dużo osób pochodzących z Ukrainy. Gdy jesteś przedsiębiorcą planujesz dać zatrudnienie tym ludziom {to zachęcamy do przeczytania naszego tekstu|przeczytaj nasz tekst, aby dowiedzieć się {kilku istotnych rzeczy|istotnych informacji o tym jak zatrudnić ukraińca.

Te rzeczy należy mieć w pamięci zatrudniając osobę z Ukrainy.

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy nie jest trudne. Osoby pochodzenia ukraińskiego przyjeżdżają do Polski dzięki ruchowi bezwizowym na okres dziewięćdziesięciu dni lub na podstawie ważnej wizy. Osoby pochodzące z Ukrainy, które planując zatrudnić się w Polsce jest wydawana wiza typu D, czyli tak zwana pracownicza, uprawniająca do podjęcia pracy oraz pobytu w kraju na sto osiemdziesiąt dni w całym roku.

Co zrobić aby Ukrainiec otrzymał wizę|Co musi zrobić przedsiębiorca żeby pracownik pochodzący z Ukrainy otrzymał taką wizę

Po pierwsze konieczna jest wizyta w Powiatowym Urzędzie Pracy, złożenie oświadczenia o zatrudnieniu ukraińca i zapłacenia 30 złotych opłaty za ten dokument. Gdy już Powiatowy Urząd Pracy wpisze oświadczenie do ewidencji zostaje ono przekazane pracodawcy, który daje je kandydatowi musi być oryginalne. Bazując na otrzymanym oświadczeniu pracownik pochodzenia ukraińskiego występuje o wizę typu D.

{Jak wygląda następny etap legalizacji pracy

Jeżeli przyszły pracownik dostał wizę i przybył do naszego kraju pracodawca jest o krok od sukcesu! Teraz należy podpisać umowę. Warto pamiętać, że wypadałoby, aby była sporządzona po ukraińsku ponieważ zazwyczaj pracownicy pochodzenia ukrińskiego proposzą o sporządzenie umowy z dwoma językami. Taki stan rzeczy sprawi, że przedsiębiorca będzie zabezpieczony  nie tylko na wypadek kontroli PIP, ale też pracodawca zwiększa zaufanie do siebie. Z pewnością powinno się zapamiętać, żeby punkty umowne były identyczne jak te w zarejestrowanym przez PUP oświadczeniu.

Pamiętaj również, że jednocześnie z podpisaniem umowy przedsiębiorca, który chce zalegalizować stanowisko pracowników pochodzenia ukraińskiego w Polsce, musi poinformować właściwy urząd pracy o zaczęciu przez cudzoziemca pracy – jest zobowiązany do zgłoszenia tego najpóźniej w dzień rozpoczęcia pracy przez pracownika z Ukrainy. Następna wizyta w urzędzie odbędzie się w przypadku zmiany stawki, stanowiska pracy lub miejsce, gdzie jest wykonywana.

Published by