>

Ubezpieczenie rolnicze – przegląd ofert

Ubezpieczenie rolnicze – przegląd ofert

Rolnictwo jakiś czas temu wskoczyło na kompletnie inny poziom. Obecnie nie kojarzy się z wyczerpującą pracą ręczną. Aktualnie jest to mocno zmechanizowany(a) gałąź przemysłu. Za pilnowanie dobytku odpowiadają systemy teleinformatyczne.

Rolnicy korzystają także dronów, a maszyny rolnicze zaskakują swoim zaawansowaniem technicznym. Wszystko to aby zmaksymalizować liczbę produkowanych z natury dóbr. Trzeba przy tym być świadomym, że nawet niewielkie gospodarstwa rolne to bardzo duży kapitał. Warto go zabezpieczyć przed wszelkimi potencjalnymi problemami. Najbardziej skuteczną formą zabezpieczenia dobytku jest ubezpieczenie. Jakie są rodzaje ubezpieczeń rolniczych? Które i kiedy wykupić?

Ubezpieczenie OC dla rolników – co obejmuje?

Każday człowiek w chwili nabycia gospodarstwa rolnego według prawa(em) staje się rolnikiem. Łączy się z tym między innymi obowiązek wyrobienia ubezpieczenia OC. Warto być świadomym, że jest to niezbędne nawet jeśli na obszarze gospodarstwa nie prowadzi się żadnych upraw ani hodowli zwierząt. Każde gospodarstwo agrarne, którego powierzchnia jest wyższa niż 1 hektar podlega opodatkowaniu.

Jest to bazowe ubezpieczenie rolnicze, które swoim zakresem obejmuje szereg spraw. Obejmuje np. straty wywołane warunkami atmosferycznymi czy schorzenia zwierząt. Ubezpieczenie OC dla rolników pozwala być spokojniejszym w przypadku ujemnego wpływu zimy na teren rolniczy, ale także w przypadku zepsucia się bądź kradzieży sprzętu rolniczych(ego).

Zatem, mimo, że ubezpieczenie to jest obligatoryjne warto dostrzec w nim plusy. Na skuteczność działań rolniczych wpływa sporo czynników zewnętrznych. Ciężko jest zapanować nad zjawiskami atmosferycznymi czy chorobami zwierząt. Poprzez ubezpieczenia rolnicze można przynajmniej zatrzymywać ewentualne szkody.

Obowiązkowe ubezpieczenia budynków na terenie gospodarstw rolnych

Konieczność ubezpieczenia uwzględnia także wszystkie budynki stojące na obszarze gospodarstwa rolnego. Mowa tu również o budynkach mieszkalnych. Ważna sprawa – konieczność ta pojawia się w momencie pokrycia budynku dachem. Ubezpieczenie budynków zapewnia pełne odszkodowanie szkód poniesionych w wyniku nagłych sytuacji.

Tego rodzaju ubezpieczenie chroni rolnika od następstw przypadków takich jak uderzenie pioruna, śnieg czy intensywny deszcz. To szczególnie istotne wobec zmieniającej się pogody. Dziś gwałtowne zjawiska atmosferyczne stają się przykrą normą. Wobec tego tym bardziej powinno się zadbać aby nic nagłego nas nie zszokowało.

Ubezpieczenia rolnicze – maszyny podstawą

Jak wspomniano na wstępie tekstu rolnictwo w ostatnich latach podlegało mechanizacji(ę). Dziś, zwłaszcza w większych gospodarstwach istotną rolę odgrywają maszyny. Nieporównywalnie wzmacniają moce przerobowe danych gospodarstw. Jednak, jak to pojazdy mechaniczne – czasem potrzebują one naprawy. Ciągniki, kombajny, siewniki i wiele innych urządzeń – wszystko to musi być konserwowane by długo służyło.

Oczywiście, warto też rozważyć ubezpieczenie(u) maszyn wspierających funkcjonowanie gospodarstwa.
Firmy ubezpieczeniowe wychodzą z odpowiedzią potrzebom rolników. Agrocasco to odpowiednik ubezpieczenia cywilnego OC. Zadaniem tej polisy jest ochrona maszyn rolniczych i zabezpieczenie ekonomiczne przed kryzysowymi sytuacjami. Mowa tu o pożarach(y), huraganach(y) czy powodziach(ie). Ubezpieczenia rolnicze chronią też przed uszkodzeniami różnego rodzaju czy też kradzieżami i stratami inwentarza.

Niewątpliwie ubezpieczenie rolnicze powinno pozostać wymogiem dla gospodarzy takich terenów.

Zbyt wiele różnych zjawisk rzutuje na gospodarstwa domowe by zaniedbać ten temat. Kwestią otwartą pozostaje szerokość pakietu i wysokość składek ubezpieczeniowych. Przed podpisaniem porozumienia należy przeanalizować cały swój inwentarz i skonsultować stan posiadania z agentem ubezpieczeniowym. Pozwoli to zoptymalizować ofertę i spersonalizować specjalnie pod potrzeby konkretnej osoby.

Published by