>

Szkolenia BHP – najczęściej zadawane pytania

Szkolenia BHP – najczęściej zadawane pytania

Niezwykle ważnym obowiązkiem pracodawcy jest ochrona życia i zdrowia osób zatrudnionych. Warunki pracy muszą być bezpieczne i higieniczne. Żeby pracownicy byli w pełni bezpieczni wymagane jest organizowanie szkoleń BHP, co także jest obowiązkiem pracodawcy. To, z jaką częstotliwością i jak muszą odbywać się tego typu szkolenia bhp zależy od stanowiska pracy. Jasne jest, że poziom zagrożenia inny jest na stanowisku księgowej, a inny dla robotnika zatrudnionego na budowie. Takie kursy są także organizowane zaraz po przyjęciu nowego pracownika do pracy, który koniecznie powinien przestrzegać zasad BHP, aby bezproblemowo przystąpić do obowiązków. Kto jeszcze podlega obowiązkowi odbycia takich szkoleń? Czy studenci na praktykach także muszą w nim uczestniczyć? Kto organizuje takie kursy i jak długo one trwają? 

Kto podlega obowiązkowemu kursowi BHP?

Według polskiego prawa, każdy niedawno zatrudniony pracownik podlega obowiązkowi odbycia kursu BHP. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy dany pracownik pracował wcześniej na takim samym stanowisku u danego pracodawcy. Z obowiązku tego nie są zwolnieni również studenci, którzy odbywają praktyki, ani uczniowie szkół ponadpodstawowych. Poza szkoleniami wstępnymi są także szkolenia cykliczne. Ich częstotliwość oraz czas trwania tych kursów zależy w dużym stopniu od rodzaju zajmowanego stanowiska. Według tej zasady najczęściej, bo raz w roku takie szkolenie muszą odbyć pracownicy, którzy wykonują prace szczególnie niebezpieczne. Najkrótszy czas takiego kursu wynosi 360 minut. Z drugiej strony pracownicy administracyjno – biurowi nie muszą zaliczać szkolenia okresowego i odbywają oni tylko szkolenie wstępne.

Czy osoby zatrudnione na umowę zlecenie również muszą odbyć szkolenie BHP?

Według przepisów pracodawca nie ma obowiązku sfinansowania szkoleń BHP dla osób zatrudnionych na umowę cywilnoprawną. Jednakże ma on obowiązek zapewnić pracownikowi bezpiecznych warunków pracy. Można uznać, że pracodawca powinien takie szkolenie zorganizować, ale nie musi za niego płacić. W tym przypadku może porozumieć się z zatrudnionym, aby to on pokrył koszty.

Kto może przeprowadzić kurs BHP?

Przepisy mówią, że początkowe szkolenie BHP może przeprowadzić pracodawca, pracownik przez niego wyznaczony pracujący na podobnym stanowisku, pracownik BHP albo zewnętrzna firma zajmująca się organizowaniem tego typu szkoleń. Istotne jest żeby to była osoba kompetentna z właściwym poziomem wiedzy. Warto wspomnieć, że zarówno kurs wstępny, jak i szkolenie cykliczne powinny zakończyć się egzaminem sprawdzającym poziom przyswojonej wiedzy. Takie firmy można znaleźć m.in. w Bydgoszczy, a także w okolicznych miejscowościach  jak Żnin, Wągrowiec czy Nakło.

Kiedy zatrudniony powinien zostać skierowany na badania lekarskie?

Pracodawca nie może zgodzić się na rozpoczęcie pracy przez osobę, która nie posiada wstępnych badań lekarskich. Z tego powodu osoba zatrudniona przed przystąpieniem do obowiązków musi zgłosić się do lekarza medycyny pracy aby przeprowadzić odpowiednie badania. Istotne jest, aby takie badania powtórzyć przed upływem terminu ważności zaświadczenia. Okres obowiązywania badań określa lekarz medycyny pracy.  

Kto ocenia stopień ryzyka zawodowego? 

Kodeks Pracy nakłada obowiązek oceny ryzyka zawodowego bezpośrednio na pracodawcę. Jednakże nie zawsze jest on w stanie tego zrobić, może wówczas zlecić to zewnętrznej firmie specjalizującej się w BHP. Taką ocenę ryzyka może wykonać także lekarz, który zajmuje się profilaktyką w danym zakładzie pracy.

Co w sytuacji wypadku? 

Oczywiście wówczas w pierwszej kolejności trzeba pomóc poszkodowanemu, a później zabezpieczyć miejsce wypadku i powołać zespół powypadkowy. Inaczej wygląda sytuacja kiedy mamy do czynienia z wypadkami ciężkimi, śmiertelnymi lub zbiorowymi. Wtedy dodatkowo należy zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy, oraz prokuraturę. Jeśli na miejscu pracy miało miejsce zatrucie trzeba koniecznie zawiadomić także Państwową Inspekcję Sanitarną.

Published by