>

Sprawdź czy potrzebujesz pozwolenia na rozbiórkę

Sprawdź czy potrzebujesz pozwolenia na rozbiórkę

Jeżeli chcesz usunąć budynek ze swojej działki to zawsze musisz zawiadomić o tym właściwy Urząd lub Starostwo Powiatowe. Mimo wszystko nie zawsze mamy obowiązek prosić o pozwolenie, zdarzają się sytuacje gdy wystarczy złożenie zawiadomienia. Kiedy musimy poczekać na pozwolenie, a kiedy możemy złożyć zawiadomienie w województwie Lubelskim i zacząć działać? Jakie dokumenty koniecznie złożyć i gdzie załatwić sprawę?

Źródło: Recyling-Zamość – rozbiórki

Kiedy wystarczy zgłoszenie, że chcemy rozebrać budynek?

Jeżeli budynek, który chcemy wyburzyć nie był nigdy wpisany na listę zabytków i nie jest objęty ochroną konserwatora, jest niższy niż 8 m i umiejscowiony jest od końca działki w odległości nie mniejszej niż 50 % jego wysokości, to nie jest niezbędne posiadanie pozwolenia na rozbiórkę. Wystarczy wtedy do odpowiedniego Urzędu Miasta albo Starostwa Powiatowego zanieść zawiadomienie o rozbiórce. 

Pozwolenia na rozbiórkę nie wymagają też obiekty, które nie musiały mieć pozwolenia na budowę. Są to dla przykładu tymczasowe hale przemysłowe. W takich sytuacjach wystarczy złożyć odpowiednie pismo i po miesiącu można zacząć roboty rozbiórkowe.

Pozwolenie na rozbiórkę – kiedy je potrzebujesz?

Pozwolenie na rozbiórkę jest wymagane przy chęci wyburzenia większych budynków albo, które chroni prawo albo konserwator. Dokładnie mowa o rozbiórce budynków, które uznane są za zabytek, mają więcej niż 8 m wysokości a także takich, które usytuowane są za blisko granicy działki – czyli o dystansie mniejszym niż połowa wysokości obiektu. Dodatkowo obowiązek ten mają gospodarze obiektów, których rozbiórka mogłaby wpłynąć na pogorszenie stanu wody albo generalnego stanu środowiska. Może też się zdarzyć, że są wpisane na Listę Skarbów Dziedzictwa, znajdują się w parku kulturowym a także są pomnikiem historii – w takich sytuacjach pozwolenie także jest konieczne.

Powinno się również wiedzieć, że jeśli chcemy wyburzyć budynek, a kolejno w tym samym miejscu postawić nowy to można za jednym zamachem zanieść wniosek o pozwolenie na rozbiórkę a także o budowę budynku.

Co należy zanieść wraz z wnioskiem o rozbiórkę

Bardzo ważna informacja jest taka, że pozwolenie na rozbiórkę musisz uzyskać zanim rozpoczniesz wyburzanie obiektu budowlanego. Urząd nie przeanalizuje wniosku o udzielenie pozwolenia na rozbiórkę, jeżeli już ją zacząłeś. Pismo można wysłać do Starostwa Powiatowego, Urzędu Wojewódzkiego albo Urzędu Miasta. Dodatkowo od 1 lipca 2021 roku wniosek można złożyć online.

Do pisma o pozwolenie na rozbiórkę koniecznie trzeba załączyć zgodę gospodarza budynku, szkic umieszczenia budynku, omówienie zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych oraz opis jak ma zostać zapewnione bezpieczeństwo ludzi i mienia. Jeśli jest taka potrzeba to konieczny jest również plan rozbiórki obiektu, a przy rozbiórce zabytków, trzeba dostarczyć decyzję Generalnego Konserwatora Zabytków o skreśleniu tego obiektu ze spisu zabytków.

Jeżeli nie wiemy jak zabrać się za roboty rozbiórkowe to można zatrudnić do tego ekipę specjalistów. W Lublinie i Rzeszowie z pewnością znajdziesz sprawdzoną firmę, która będzie w posiadaniu wszystkie potrzebne sprzęty do rozbiórki budynku.

Published by