>

Ryzyka związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Ryzyka związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Prowadzenie gospodarstwa rolniczego nieprzerwanie jest powiązane z pewnym ryzykiem. Dużo zależy tu od czynników atmosferycznych a także zmian cen na rynku czy postępu technologicznego. W artykule odpowiadamy na pytania: Jakie są rodzaje ryzyka i jak nim sterować? Co to są ubezpieczenia rolnicze i jakie są ich typy.

Rodzaje zagrożeń w majątku rolnym

Jeśli posiadasz własne gospodarstwo warto zainwestować w ubezpieczenie dla rolników. Przesłanką jest to, iż gospodarstwa rolne są obarczone ogromnym ryzykiem i niepewnością. Wynika to z powodu uzależnienia produkcji od okoliczności z zewnątrz, które na nie działają. Ryzyko w produkcji rolnej jest zależna w wielkim stopniu od środowiska przyrodniczego z którym powiązana jest produkcja oraz z otoczeniem ekonomicznym porównywalnych gospodarstw. Ryzyko klasyfikuje się ze względu na specyfikę działalności i przez względu na pochodzenie ryzyka.

Rodzaje ryzyka przez wzgląd na rodzaj działalności

 1. powiązane z technologią – powiązane jest z nieustannym postępem technologii, techniki a także biologicznym;
 2. związane z przyrodą – wpływają na to niekorzystne warunki klimatu, ulewy, przymrozki, susze oraz choroby i pasożyty. Uniemożliwia to przewidzenie całkowitej ilości produkcji i ewentualnych strat;
 3. związane z organizacją – powodem tego ryzyka jest plan, kontrola i organizacja w gospodarstwie a także zmienne zachodzące w tym obszarze;
 4. związane z ekonomią – powodem są zmiany w strukturze wydatków konsumpcyjnych społeczeństwa (np. niższe wydatki na żywność) , spadek cen produktów rolnych czy wpływ różnych typów gospodarki na rolnictwo;
 5. związane z produkcją – łączy elementy ryzyka przyrodniczego, związanego z technologią a także organizacyjnego;
 6. rynkowe – dotyka wewnętrznych zmian ekonomicznych zasad produkcyjnych takich jak przykładowo niestabilność polityki rolniczej,utraty rynków zbytu czy spadki cen.

Podział ryzyka z uwagi na podłoże jego pochodzenia:

 • finansowe – tyczy się sposobu i źródeł finansowania transakcji gospodarczych przykładami mogą być strata płynności finansowej, wzrosty stóp procentowych;
 • instytucjonalne – odnosi się do zmiennych w polityce rolnej państwa;
 • związane z produkcją – ryzyko dotyczące powstawania strat w procesie produkcji takich jak np.zmiany klimatyczne i pogodowe czy choroby epidemiczne wśród zwierząt;
 • osobowe – ma wpływ na osobę prowadzącą gospodarstwo rolne dotyczy chorób i wypadków przy pracy;
 • cenowe – dotyczy niepewności związanej ze stosunkiem cen wyrobów do kosztów produkcji rolnej;
 • dochodowe – łączność ryzyka finansowego wraz produkcyjnym.

Jak zarządzać ryzykiem w gospodarstwie

Duży wpływ na rentowność i efektywność produkcji rolnej ma zarządzanie kryzysowe. W pierwszej kolejności trzeba ocenić ryzyko, sprawdzić czy warto go podjąć, może w jego efekcie straty będą niewielkie czy też duże.

Powinno być to warunkiem koniecznym przed rozpoczęciem działań w majątku rolnym.

Rozporządzanie ryzykiem to procedury podejmowane w celu ochrony gospodarstwa przed możliwym zagrożeniem. Pierwszą z metod pomocnych w tym obszarze jest przemyślana organizacjaprzykładowo występuje zagrożenie suszy, można wystarać się o odmiany roślin odpornych na takie czynniki albo zakupić specjalny system nawadniający.

Następną strategią może być zastosowanie dywersyfikacji dochodów lub dywersyfikacji rozplanowania produkcji. Czasami warto przenieść ryzyko na rynek przez np. kontraktacje. Przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego nie można naturalnie zapomnieć o ubezpieczeniu rolniczym. Pozwala ono wyrównywać straty w działalności rolnej.

Co to są ubezpieczenia rolnicze

Ubezpieczenia rolnicze są jednym z filarów rozporządzania ryzykiem w gospodarstwie. Mają dobry wpływ na stabilizację oraz systematyczny wzrost. Zmniejszają niepewność działania, zachowują płynność finansową i utrzymują stabilność dochodów.

Typy ubezpieczeń rolniczych

Ubezpieczenia rolnicze dzielą się na obowiązkowe i dobrowolne.

Do ubezpieczeń obligatoryjnych należą:

 • OC rolnika
 • OC pojazdu;
 • ubezpieczenie budynków,wchodzących w skład majątku rolnego;
 • 50% upraw.

Ubezpieczeniami  dobrowolnymi są:

 • NNW;
 • nadprogramowe ubezpieczenie upraw;
 • ubezpieczenie maszyn rolnych;
 • ubezpieczenie drobiu;
 • ubezpieczenie hodowli i chowu ryb.

Ubezpieczenie gospodarki – czy rzeczywiście się opłaca?

Ubezpieczenie swojego gospodarstwa rolnego, jest przydatne bardzo często. Zdecydowanie warto się ubezpieczyć by zabezpieczyć własny los jako rolnika, oraz ludzi współpracujących w majątku rolnym.Jeśli rolnik dokona szkody np. nieumyślnie rozpylając oprysk również na sąsiadujące pole, niszcząc wzrastające tam uprawy,ubezpieczyciel również zapłaci koszta. Przykłady można podawać bez końca, ale trzeba pamiętać,że inwestując w polisę ubezpieczeniową, 

Published by