>

Nauka angielskiego – w grupie czy jeden na jeden? online czy stacjonarnie?

Nauka angielskiego – w grupie czy jeden na jeden? online czy stacjonarnie?

W dzisiejszych czasach znajomość oraz umiejętne komunikowanie się językiem angielskim zarówno w mowie tak i piśmie buduje podstawę w codziennej funkcjonowaniu pośród ludzi komunikujących się odmiennym językiem niż ten, który dla nas jest tzw. język bazowy. Mowa teraz również o sytuacji, w której jesteśmy za granicą np. na wakacjach, wyjeździe służbowym czy na emigracji zarobkowej, a także w chwili, kiedy spotykamy w codziennym życiu obcokrajowca – pyta o drogę lub godzinę. W dawnej przeszłości językiem ogólnym była łacina będąca powszechną sposób komunikowania się, raczej w kręgach uczonych. Zacieranie się granic w  komunikowaniu się pomiędzy sobą ludzi z innych krajów wymogło znalezienie języka bardziej przystępnego dla większego grupy ludzi. To z kolei wywołuje powód powstania właściwego metody kształcenia, który stanie się dostosowany do ewentualnego ucznia lub zespoły uczniów. Mówimy tu zarówno o konsultacjach indywidualnych, w których uczeń jest sam na sam z nauczycielem jak i o możliwości tworzenia wieloosobowych grup, mających okazję się spotkać w miejscu należącej do konkretnej szkoły. Rozwój techniczny, a precyzyjnie – pojawienie się Internetu pozwoliło stworzenie nauki zdalnej, która polega na przekazywaniu wiedzy za pomocą różnych witryn, czy aplikacji. Mnogość sposobów na naukę języka w dzisiejszych czasach pozwala na dokładne dostosowanie do danego kształcenia do indywidualnych wymagań każdego ucznia. Ilu ludzi tyle impulsów do nauki języka. Podobnie jest z metodami.

 Samodzielnie czy razem? Dobre strony i złe strony konkretnych sposobów nauczania.

Z nauką języka jest trochę jak z byciem sportowcem im szybciej wystartujemy tym więcej osiągniemy (albo mniejszym kosztem niż gdybyśmy tego nie robili), w co wyśmienicie wpasowuje się trend „angielski dla dzieci”. Doskonałym przykład stanowią kursanci języka angielskiego w Skierniewicach, którzy przy pomocy nauki od najmłodszych lat nauki wygrywają w zawodach językowych na największych zawodach rangi ogólnopolskiej.

Poza teorią, pożądana, a nawet bardziej istotna w prawdziwym zwiększaniu naszych umiejętności jest nauka praktyczna. Praca z indywidualnym szkoleniowcem umożliwia na pełne poświęcenie pracy nad umiejętnościami pojedynczej kursanta oraz pozwala przekazywanie wiadomości w bardzo przejrzysty i rzetelny sposób. Indywidualne zajęcia odbywają się w hermetycznych warunkach, które niwelują wszelki dystraktory w postaci innych kursantów i pozwalają na zupełne skupienie się osobie kształcącej, jeśli ta ma trudności ze skupieniem.  Jednak przewagą funkcjonowania w grupie, jest to, że mamy do czynienia z różnymi ludźmi, wśród których każdy jest inny i np. w nauce umiejętności werbalnych stawia przed nami, inne wyzwania. Funkcjonuje to także w drugą stronę. Jest wysoce pożądane, albowiem nie raz  w nauczaniu indywidualnym dochodzi do wywołania stagnacji ze strony instruktora i przestaje nas zaskakiwać, a dobrze wiemy, że podwaliną rozwoju jest opuszczanie swojej strefy komfortu i dawanie rady w nieprzewidzianych wydarzeniach. Nigdy nie wiemy jak zaskoczy nas kolega albo koleżanka z grupy, co pcha nas do zdrowej współzawodnictwa. Pragniemy robić więcej, aby potrafić więcej i nie pozwolić się zaskoczyć czy popełnić podstawowych błędów, których pragniemy unikać, poszerzając nasze zdolności. Jest to zupełnie oczywiste.

W w zespole siła

Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione wyżej argumenty opowiadające się zarówno za nauczaniem indywidualnym jak i zdalnym trzeba śmiało stwierdzić, iż dużo lepszym, bo perspektywicznym wyjściem będzie zdecydowanie się na naukę zdalną, ponieważ nauka języka wśród wielu ludzi  mających ten sam cel jest o wiele łatwiejsza i zdecydowanie bardziej skuteczna niż w kwestii zajęć indywidualnych, które przydają się w sytuacji nadrobienia indywidualnych braków jednej osoby.

Published by