>

Jakie perspektywy zawodowe posiada monter instalacji sanitarnych?

Jakie perspektywy zawodowe posiada monter instalacji sanitarnych?

Monter instalacji sanitarnych jest relatywnie skomplikowanym i zawiłym zawodem. Spowodowane jest to tym, że instalacje sanitarne i gazowe są bardzo zróżnicowane. Osoby, które wykonują ten zawód muszą mieć szeroką wiedzę z dziedziny instalacji gazowych, kanalizacyjnych, wodociągowych, grzewczych, wentylacyjnych. Specjaliści z zakresu instalacji sanitarnych odpowiedzialni są nie tylko za montaż, ale także za ich właściwe działanie. Jeżeli trzeba wykonują również modernizację, konserwacje czy naprawę. Taki pracownik musi także mieć wiedzę z dziedziny spawania, gdyż często istnieje potrzeba zespawania rur. Powinien posiadać również umiejętność planowania, aby móc wyznaczać miejsce montażu instalacji. Jest to zawód wymagający ukończenia 3 letniej szkoły zawodowej. Uzyskanie umiejętności w dziedzinie montażu instalacji sanitarnych poświadczane jest zaliczeniem egzaminu zawodowego. W całej branży budowlanej jest niewielu wyspecjalizowanych pracowników, z tego powodu jest to bardzo ceniony przez pracodawców zawód.  

Jakie są wymagania dla kandydatów na stanowisko montera instalacji sanitarnych?

Kandydat pragnący uczyć się na kursie „monter instalacji sanitarnych” powinien posiadać dobre zdrowie fizyczne i psychofizyczne. Tej pracy nie powinna podjąć osoba, która ma problemy np. ze wzrokiem lub z kręgosłupem. Niezbędne jest odpowiednie rozpoznawanie barw, dobry zmysł równowagi, czucie dotykowe, a także zręczność rąk. Pracownik, który pracuje w zawodzie powinien także wyróżniać się odpornością na długotrwały wysiłek, cierpliwością, skrupulatnością a także zdolnością podejmowania błyskawicznych decyzji.  Charakter pracy wymaga ponadto wykazanie się zdolnością współpracy, ale i jednocześnie niezależnego działania. Warto pamiętać, że jak większość zawodów tego rodzaju również i ten obciążony jest pewnym ryzykiem. Z uwagi na pracę ze szkodliwymi substancjami istnieje niebezpieczeństwo zatrucia. Pracownik taki ma także nierzadko styczność z dużą ilością pyłu, co grozi pylicą płuc. Zawód mogą wykonywać również osoby niedosłyszące – ta niepełnosprawność nie przeszkadza w prawidłowym wykonywaniu pracy.

Warunki pracy z jakimi musi zmierzyć się monter instalacji sanitarnych

Zawód montera instalacji sanitarnych charakteryzuje się niemałą rozmaitością obowiązków. Można {wyodrębnić|wyróżnić| trzy grupy stanowisk odpowiedzialne:

  • montaż instalacji sanitarnych,
  • konserwacja i naprawa sieci sanitarnych,
  • wykonawstwo robót.

Profesjonalny pracownik może otworzyć własną działalność gospodarczą, oraz znaleźć zatrudnienie zarówno w dużych jak i małych przedsiębiorstwach budowlanych. Praca zwłaszcza w większych firmach może wiązać się z częstymi wyjazdami. Takie firmy zazwyczaj oferują usługi w całym kraju. Ważne jest, aby monter instalacji sanitarnych miał zdolność pracy w zespole, gdyż zlecone zadania często wymagają ścisłej współpracy i sprawnej wymiany informacji między pracownikami. Montaż tego typu instalacji odbywa się zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na świeżym powietrzu. Charakter wykonywanych obowiązków naraża pracowników na pracę w dużym hałasie, a także różnej temperaturze powietrza. Należy pamiętać, że monterzy często mają styczność z niebezpiecznymi warunkami pracy jak ruchome części maszyn, prąd, szkodliwe substancje, gazy pod ciśnieniem a także wstrząsy. 

Monter instalacji sanitarnych – perspektywy rozwoju

Żeby otrzymać tytuł montera instalacji sanitarnych uczeń musi uzyskać pozytywne stopnie w 3 – letniej szkole branżowej pierwszego stopnia. Kwalifikacje BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych można otrzymać po zdaniu egzaminu zewnętrznego. Kandydat wówczas otrzymuje tytuł montera sieci i instalacji sanitarnych. Można „iść za ciosem” i kontynuować naukę w tym zakresie w szkole branżowej drugiego stopnia, żeby móc przystąpić do egzaminu z zakresu kwalifikacji BD.22 Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych i dostać tytuł technika inżynierii sanitarnej. Profesja ta daje sporo opcji rozwoju, a zapotrzebowanie na takich fachowców na rynku jest naprawdę duże. Należy pamiętać, że jest również szansa zdobycia kwalifikacji w Związku Rzemiosła Polskiego i dostania świadectwa czeladnika. Pozwala to w przyszłości dążyć do tytułu mistrza. W tym zawodzie można pracować jako zwykły pracownik, ale po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji nic nie stoi na przeszkodzie, aby otrzymać stanowisko kierownicze. Z pewnością jest to wartościowy, cieszący się popytem zawód niemal gwarantujący otrzymanie zatrudnienia. Dobry specjalista ne pewno nie będzie narzekał na brak zajęcia. 

Published by