>

Instalacja elektryczna – zabezpieczenie

Instalacja elektryczna – zabezpieczenie

Na ten moment ciężko sobie wyobrazić życie bez technologii i elektryczności. Instalacje elektryczne w Gdańsku, Kraków i Warszawa – są one zakładane wszędzie. Pamiętaj jednak że prąd może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Właśnie przez to szczególną uwagę należy zwrócić na to, aby instalacja była dobrze zabezpieczona. Takie zabezpieczenie jest niezbędne po to, by chronić wszelkie urządzenia elektryczne przed zapaleniem się. Takie zabezpieczenie z reguły umieszcza się w rozdzielnicy głównej, która mieści się w pobliżu wejścia do domu.

Przepięcia w instalacjach – poznaj źródła

Źródłami spięć i przepięć w instalacjach elektrycznych mogą być:

 • wyładowania atmosferyczne w instalację odgromową budynku,

 • wyładowania atmosferyczne w linię zasilającą, która jest napowietrzona,
 • uderzenie pioruna w dach,
 • elektryczność statyczna.

  Jakie są źródła zabezpieczeń?

  Wyłączniki nadprądowe

  Ludzie potocznie nazywają je bezpiecznikami ochraniają naszą instalację przed skutkami po wystąpieniu zwarcia lub nadmiernego obciążenia. Takie zabezpieczenie jest zakładane dla poszczególnych obwodów odbiorczych.

  Wyłączniki różnicowo-prądowe

  Te wyłączniki ochraniają instalacje przed porażeniem przy dotyku pośrednim i bezpośrednim. Co to jest kontakt pośredni? Jest to chociażby dotknięcie rzeczy, w której nastąpiło uszkodzenie izolacji.Z kolei kontaktem bezpośrednim jest np. dotknięcie przewodu który jest pod napięciem. W tym przypadku działanie wyłączników jest to porównywanie prądu płynącego w przewodzie fazowym a tego w przewodzie neutralnym. Kiedy zauważymy różnice przekraczająca ich prąd uruchomienia, następuje bardzo szybkie odłączenie zasilania.

  Ograniczniki przepięć

  Inaczej ochronniki przeciwnapięciowe. Ochronniki przeciwnapięciowe to urządzenia chroniące instalację elektryczną przed przepięciami. Są one budowane bazując na iskiernikach lub warystorów. Te urządzenia to alternatywa drogi przepływu dla prądu piorunowego. Jeśli ich nie ma, to prąd przedostaje się do instalacji elektrycznej i wszelkich podłączonych do niej urządzeń.

Published by