>

Czy adwokat i prawnik mają te same uprawnienia?

Czy adwokat i prawnik mają te same uprawnienia?

Wiele osób ułatwia sobie życie stosując różne terminy zamiennie. Często jednak różnica między nimi jest znacząca, a wypowiadane słownictwo okazuje się niestosowne.

Przykładem tego rodzaju błędu jest stosowanie terminów prawniczych. Mówiąc “prawnik” wielu z nas ma na myśli osobę zawodowo parającą się prawem. Dlatego mianem prawnika określa się zarówno sędziów, prokuratorów, radców prawnych, a nawet notariuszy. Adwokat Mińsk Mazowiecki to także prawnik. Jest to jednak tylko częściowo zgodne z faktami.

Trzeba wiedzieć, że każdy adwokat jest prawnikiem, ale nie każdy prawnik jest adwokatem. Warto przedstawić różnice pojawiające się w tej materii.

Różnice w edukacji

Podstawową różnicą między adwokatem, a prawnikiem jest ścieżka, którą przeszli oni w ramach przygotowania się do praktykowanego zawodu.

Prawnikiem jest każda jednostka, która ukończyła studia na kierunku prawa. Natomiast by zostać adwokatem, konieczne jest ukończenie trzyletniej aplikacji adwokackiej.

Kandydat na adwokata przygotowuje się do zawodu pod opieką patrona, którym jest przeważnie doświadczony w zawodzie adwokat Mińsk Mazowiecki. W trakcie przysposobienia osoba aspirująca gromadzi praktyczne obycie z zawodem – sporządza dokumenty, prowadzi sprawy i występuje przed sądami.

Niejedna kancelaria adwokacka umożliwia studentom możliwość zdobywania wiedzy poprzez praktyki – pracę w danym środowisku i czerpanie nauki od starszych kolegów. Aplikacja adwokacka finalizowania jest czterodniowym państwowym egzaminem, który ma miejsce pod egidą Ministerstwa Sprawiedliwości.

Natomiast prawnik, po ukończeniu studiów może realizować się w dowolnej formule. Może wybrać drogę prokuratorską, sędziowską, radcowską badź notarialną. Może też świadczyć usługi prawnicze w przedsiębiorstwach z różnych sektorów. Każdy wybiera w swoim zakresie.

Różnice w odpowiedzialności zawodowej

Adwokat Mińsk Mazowiecki i prawnik różnią się też wachlarzem uprawnień i obowiązków. Dotyczy ich także inna odpowiedzialność zawodowa.

Przykładowo, adwokat Mińsk Mazowiecki jest zobowiązany do opłacania ubezpieczenia OC. Jest to zabezpieczenie na wypadek, gdyby kancelaria adwokacka w sposób niedbały miała dopilnować spraw klienta. W przypadku niezadowolenia z dostarczonych usług klient może ubiegać się o zadouśćuczynienie.

Ponadto adwokaci zobowiązani są do przestrzegania kodeksu etyki adwokackiej. Wiąże się to z tym, że jest on zobligowany do zachowania informacji uzyskanych od klienta w sekrecie. Prawnik nie ma takiego zobowiązania, zatem teoretycznie może on przekazywać otrzymywane dane.

Ukończenie aplikacji adwokackiej daje prawo reprezentowania klientów w sprawach sądowych. Dotyczy to też wszystkich etapów przygotowawczych procesu. Prawnik, jako osoba bez odpowiednich uprawnień nie ma takiego prawa.

Warto jednak pamiętać, że kancelaria adwokacka może zatrudniać osoby nie tylko prawnicze. Rozszerzając zakres świadczonych usług, w jej progach mogą znajdować zatrudnienie również prawnicy, radcy prawni czy notariusze.

Prawne zagwozdki – skonsultuj się z fachowcem

Kancelaria adwokacka wydaje się odpowiednim miejscem, do którego należy zgłosić w przypadku różnych prawnych zagadnień.
Jednak nie każda taka niepewność wymaga, by zajmował się nią adwokat Mińsk Mazowiecki. Niejednokrotnie by rozwikłać daną kwestię wystarczy konsultacja z prawnikiem. Prawnik jako osoba znająca legislacyjne niuanse może być pierwszą linią kontaktu.

W zależności od stopnia skomplikowania sprawy, powinniśmy decydować o tym, komu ją powierzyć.

Published by