>

Co wchodzi w skład biomasy?

Co wchodzi w skład biomasy?

Duża część z nas zastanawia się, jak może przyczynić się do zadbania o planetę i większego korzystania z modyfikowanych już wcześniej towarów. W wielu rejonach świata coraz głośniejsze są działania „zero waste”. Przykładów można mnożyć bardzo wiele np. plastikowe butelki na nowo przetwarzane są w taki sam sposób – nie trzeba wyrzucać, na nowo tworzymy. Ze starych ciuchów możemy korzystać dłużej albo przeszywamy je na coś nowego lub po prostu przekazujemy je dalej. Ten eko trend zawędrował już do dużej części obszarów naszego życia, również w temacie energetycznym. Czym jest biomasa, a czym są biopaliwa?

W jaki celu wykorzystywana jest biomasa?

Biomasa jest w pierwszej kolejności używana do produkcji biopaliwa i wytwarzania z niej ciepła. W ostatnich latach wymyślono bardzo dużo rozwiązań energetycznych, które umożliwiają wykorzystywanie biomasy jak np. kotły na biomasę.

Co to jest biomasa?

Biomasa jest źródłem energii z substancji pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, które występują w stanie stałym lub ciekłym. Jest to rodzaj paliwa. Są to przeważnie odpady, podlegające biodegradacji (stąd też taka, a nie inna nazwa). Biomasa jest pozostałością po produkcji leśnej albo rolnej. Z biomasy produkowane są biopaliwa.

Biomasa – ekologiczna energia oraz jej rodzaje

Warianty biomasy są bardzo różne, wszystko bowiem zależy od tego, skąd została pozyskana. Tak jak zostało wspomniane wyżej zazwyczaj są to odpady które podlegają biodegradacji. Najczęściej spotykane substancje, z których wykonuje się biomasę to:

  • Ziarna zbóż
  • Zrębki drzewne
  • Ziarna kukurydzy
  • Pellet drzewny
  • Odchody zwierzęce

Biomasa składa przede wszystkim z pozostałości substancji pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego.

Korzyści, jakie niesie ze sobą używanie biopaliw

Najważniejszym atutem biopaliw jest to, że są rozwiązaniem ekologicznym. Dzięki wykorzystywaniu z metod, które są lepsze dla naszej planety pomagamy samym sobie i przyszłym pokoleniom. Zagospodarowanie odpadów zwierzęcych i roślinnych w taki sposób, żeby można było je ponownie wykorzystać to innowacyjne rozwiązanie, które pomaga nam w dbaniu o planetę. Znacznie mniejszym kosztem uzyskujemy takie same efekty.

Published by