>

Co warto wiedzieć o rejestracji i zmianach w księdze wieczystej?

Co warto wiedzieć o rejestracji i zmianach w księdze wieczystej?

Kupno oraz sprzedaż nieruchomości jest czynnością prawną związaną na stałe z wpisaniem zmiany właściciela do księgi wieczystej. Takiego wpisu zazwyczaj dokonuje notariusz przy użyciu wniosku zawartego w akcie notarialnym. Księga wieczysta umożliwia na wyeliminowanie ewentualnych wątpliwości powiązanych z obecnym właścicielem danej nieruchomości. Obejmuje także wszystkie dane o posesji i ewentualnych obciążeniach jakie na niej ciążą. Można uznać, że księga wieczysta umożliwia zapewnienie prawnego bezpieczeństwa zarówno właścicielowi, jak i ewentualnemu nabywcy posiadłości. Dokument ten zawiera całą historię nieruchomości, jej wcześniejszych oraz obecnych posiadaczy. Nabywając nieruchomość należy sprawdzić jej stan w księdze wieczystej, czy nie jest ona obciążona hipoteką.

Obowiązek założenia księgi wieczystej

Księga wieczysta pozwala na zbieranie informacji o sytuacji prawnej danej nieruchomości. Teraz jest to obowiązkowy dokument każdej nieruchomości czy to działki, czy domu. W latach osiemdziesiątych wprowadzono ustawę o księgach wieczystych i hipotece, która określa reguły jej zakładania i ewentualnych zmian. Należy wspomnieć, że nadal w Polsce można znaleźć jeszcze nieruchomości, które nie mają założonej księgi wieczystej. Jest to skutkiem tego, że obrót nieruchomościami w okresie powojennym miał charakter nieformalny dotyczy to szczególnie niewielkich miejscowości podwarszawskich czy wsi takich jak Legionowo, Serock, Okuniew. Mimo wszystko księga wieczysta z pewnością będzie potrzebna, gdy właściciel nieruchomości postanowi ją sprzedać. Na pewno potencjalny kupiec będzie chciał mieć wgląd w księgę wieczystą. Przyjmuje się, że dane które się w niej znajdują są niepodważalne i ujawniają faktyczny stan prawny nieruchomości. 

Jak wygląda założenie księgi wieczystej?

Aby założyć księgę wieczystą, posiadacz nieruchomości musi złożyć odpowiedni dokument w dziale ksiąg wieczystych. Znajduje się on w budynku sądu rejonowego, w obszarze którego znajduje się nieruchomość. Jeżeli nieruchomość obciążona jest hipoteką, ma kilku właścicieli, jeśli nieruchomość zajmuje więcej niż jedną działkę, wówczas trzeba dołączyć dodatkowe dokumenty. Czy tylko posiadacz nieruchomości może złożyć taki wniosek? Nie tylko. Założyć księgę wieczysta mogą także:

  • posiadacz spółdzielczego prawa do lokalu,
  • wierzyciel posiadający prawo, które może być wpisane do księgi wieczystej,
  • osoba z ograniczonym prawem rzeczowym,
  • w sytuacji nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego przez państwo, wniosek składa odpowiednia jednostka organizacyjna.

Samo założenie księgi wieczystej to koszt około 100 złotych. Do tego należy dodać właściwe wpisy, z tego powodu można powiedzieć, że całkowity koszt założenia księgi wieczystej to ok. 800 zł. Niewątpliwie założenie księgi wieczystej możemy zlecić również notariuszowi, który za pewną opłatą i zebraniu potrzebnych dokumentów złoży wniosek za nas.

Dokonanie wpisu w księdze wieczystej – kto może o to wnioskować? 

Najczęściej wpis do księgi wieczystej o sprzedaży nieruchomości dokonuje notariusz na wniosek, który ujęty jest w akcie notarialnym. Tak jak w sytuacji zakładania księgi, dokumenty dostarcza się do sądu rejonowego stosownego dla danego obszaru na którym położona jest nieruchomość. Złożenie wniosku i zmiana w księdze kosztuje 200 zł, opłatę tę pobiera od nas notariusz przy podpisaniu aktu notarialnego. Wszystkie zmiany właścicieli nieruchomości muszą zostać odnotowane w księdze wieczystej. Należy także wspomnieć, że takiej zmiany może dokonać też posiadacz nieruchomości dołączając do wniosku dokumenty potwierdzające jego prawa do tej nieruchomości. 

Published by