>

Ciekawostki z historii pożyczania

Ciekawostki z historii pożyczania

branie pożyczek jest znane od tysięcy lat. wstępnie nosiło nazwę lichwa i miało na celu nieuczciwe wzbogacenie się pożyczkodawcy. W miarę upływu lat, gdy kształtowały się przepisy, zmianie ulegały również zasady przyjmowania pożyczek. W dzisiejszych czasach za ich dawanie odpowiadają głównie banki, zaś oferty dostosowane są do indywidualnychosobistychpotrzeb klientów. Nie zawsze jednak tak się to prezentowało. Co warto wiedzieć o historii pożyczania?

Czym jest lichwa?

głównym elementem lichwy w przeszłości było naliczanie bardzo wysokich odsetek lub innych opłat, wskutek czego pożyczkodawca mógł w szybki sposób się wzbogacić. Było to praktykowanie nieuczciwe, gdyż czerpało z gorszej pozycji finansowej dłużnika. W momencie późniejszej spłaty długu często dochodziło do morderstw czy samodzielnego zmieniania wcześniej ustalonych zasad pożyczki. Kiedy takich sytuacji zaczynało być coraz więcej, zaczęto kształtować prawo podatkowe, które dobrze działa współcześnie. 

Pożyczki w starożytności

Pożyczki – nie tylko w odniesieniu do pieniędzy, ale i dóbr materialnych – towarzyszą człowiekowi od dawna. Historyczne wzmianki o pożyczkach sięgają II w. p.n.e., gdy w wartościowych współcześnie Księgach Manu umieszczono ogólnikowe wskazówki o zasadach dawania i przyjmowania pożyczek wśród osób ze sobą spokrewnionych. Kolejne wzmianki spotkamy w historii pradawnych Greków i Rzymian, którzy czerpali pomysły od Żydów. Wydaje się, że to właśnie ich prawo religijne w dużym stopniu ukształtowało rozwój hipoteki. Rzymianie i Grecy zabezpieczali pożyczki w majątku ruchomym. Postęp bankowości uległ zahamowaniu na pewien czas podczas upadku Cesarstwa Rzymskiego. W średniowieczu preferowano oddanie długu gruntem, czego mogli dokonać też potomkowie pożyczkobiorcy, choć istniała możliwość spłaty pieniężnej. 

Pożyczanie pieniędzy w XIX wieku

Dzisiejsze sposoby pożyczania zaczęły kształtować się w trakcie rewolucji przemysłowej. W 1890 roku w Ameryce miał miejsce już rynek kredytowania nieruchomości z ofertą dostosowaną do różnych klientów, również tych biedniejszych. Pierwsze udzielone pożyczki musiały jednak zostać spłacone w trakcie 5-6 lat i nie mogły przy tym wynosić więcej niż 50% wartości gruntu. Wciąż miały cechy lichwy, gdyż pożyczkobiorca musiał ostatecznie oddać znacznie wyższą kwotę niż tę, którą pożyczył. Bardziej przyjazne dla dłużników oferty przygotowało m.in. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, które funkcjonowało w Warszawie od 1825 roku. Oddanie pieniędzy było rozłożone na wiele lat, a odsetki roczne nie przekraczały 6%.

Kształtowanie się pożyczania współcześnie

W dzisiejszych czasach banki i pozostałe placówki udzielające pomocy finansowej muszą starannie przestrzegać prawa. Likwiduje to możliwość lichwy czy niemoralnego podejścia do pożyczkobiorcy. Aktualna ustawa o kredycie konsumenckim zmusza pożyczającego do podania faktycznej stopy rocznej oprocentowania oraz całkowitej ilości pieniędzy do zapłaty. Musi to mieć miejsce jeszcze przed podpisaniem umowy. współcześnie lichwa stanowi przestępstwo opisane w Kodeksie Karnym i zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. 

Na jakiej podstawie znaleźć najkorzystniejszy bank dla siebie?

W dobie internetu wybór banku nie nie sprawia najmniejszej trudności. Wszystkie placówki posiadają przejrzyste strony internetowe, gdzie odnajdziemy wszystkie potrzebne informacje odnośnie korzystania z oferty. dodatkowo można sprawdzić tzw. rankingi. Ranking pożyczek wykonywany jest w oparciu o najistotniejszych właściwości, takich jak RRSO, oprocentowanie bądź prowizje banków. Dzięki temu pożyczkobiorca jest w stanie wybrać bank z najlepszą ofertą dla siebie. Dzięki prawu wiemy, że wzięty przez nas kredyt będzie transakcją bezpieczną i jednocześnie nie narazimy się na lichwę.

Published by