>

Blogs

Dostęp do technologii w miejscowościach

Dostęp do postępu technologicznego mają głównie duże miasta, w Polsce naprawdę sporych aglomeracji jest zaledwie garstka. Stanowczą większość stanowią mniejsze miasta i miejscowości, które mają bardzo dużą liczbę mieszkańców. Dostęp do nowoczesnych technologii pozwala na lepsze spożytkowanie możliwości i potencjału miasteczka, i na bardziej efektywne rozporządzanie jego zasobami. Czym jest i na czym polega pomysł […]