>

Blogs

Co warto wiedzieć o rejestracji i zmianach w księdze wieczystej?

Kupno oraz sprzedaż nieruchomości jest czynnością prawną związaną na stałe z wpisaniem zmiany właściciela do księgi wieczystej. Takiego wpisu zazwyczaj dokonuje notariusz przy użyciu wniosku zawartego w akcie notarialnym. Księga wieczysta umożliwia na wyeliminowanie ewentualnych wątpliwości powiązanych z obecnym właścicielem danej nieruchomości. Obejmuje także wszystkie dane o posesji i ewentualnych obciążeniach jakie na niej ciążą. […]

Kiedy niezbędny jest akt notarialny?

Akt notarialny jest dokumentem urzędowym potwierdzającym dokonanie pewnej czynności prawnej, a precyzyjnie mówiąc jedna z jej szczególnych form. Wszystkie czynności jakie muszą być udokumentowane przy pomocy aktu notarialnego opisuje ustawa. Pozostałe z kolei określają pomiędzy sobą strony zainteresowane. Uwarunkowania w jakich powinno dojść do podpisania aktu notarialnego to m. in przeniesienie prawa własności nieruchomości. Niedotrzymanie […]